Året da SnakkOmMobbing.no ble testet

2020 ble et år som vi alle kommer til å huske. For SnakkOmMobbing.no ble det et annerledes år på flere måter. Det var det første driftsåret sammen med «søster-chatten» SnakkOmPsyken.no.  I tillegg så brøt Covid19 ut og preget store deler av året kraftig.

En ny «søster-chat»

Det har vært fantastisk flott å kunne bygge opp den nye chat-tjenesten SnakkOmPsyken.no på grunnlag av all den kompetansen og erfaringen som var tilgjengelig etter seks års drift med SnakkOmMobbing.no. Noe av bakgrunnen for oppstarten av den nye tjenesten, var at halvparten av tematikken på SnakkOmMobbing.no handlet om vanskelige tanker og følelser som ikke alltid var grunnet i mobbing. Denne type henvendelser vil nå naturlig nok, gå til SnakkOmPsyken.no. Dette kan også være en årsak til at vi i 2020 fikk et lavere antall henvendelser, sammenlignet med året før.

Mobbe-tematikken må løftes frem

Siden starten av SnakkOmMobbing.no har vi vært bevisste på at mobbing som tema må løftes frem i samfunnet vårt. Vi så en risiko når vi startet opp den nye chat-tjenesten SnakkOmPsyken.no, for at mobbe-tematikken kunne «drukne» i all den andre tematikken som går inn under begrepet «psyken». Derfor var det viktig for oss å jobbe systematisk med å løfte mobbetematikken frem; vi planla og produserte en ny film, vi satset på større markedsføring av SnakkOmMobbing.no i sosiale medier, og vi laget tekster og innlegg omkring mobbe-tematikken som vi forsøkte å dele i ulike andre medier.

Jeg har det mye bedre. Jeg fikk lettet mye på trykket jeg hadde bygget opp inne i meg et helt år!

Fra en chat-samtale på SnakkOmMobbing.no

Hvordan få gutta til å snakke om det?

En satsing var å forsøke å få opp gutte-andelen på chat-henvendelser. Spørsmålet vi stilte var om vi kunne få flere av dem til å snakke om mobbing?  De to foregående årene har det kun vært 19% gutter som har tatt kontakt. Vi vet at gutter er utsatt på samme måte som jentene, og vi vet også at jenter generelt i større grad forteller om utfordringer og vanskelige følelser enn gutta. Kunne vi klare å øke gutte-andelen, ved å nå ut til gutter ved å lage en film og markedsføringskampanje rettet spesielt mot dem? Når vi nå henvendte oss mot gutter i markedsføringen, tok vi en risiko: vi kunne risikere at jentene lot være å ta kontakt, og at guttene fortsatte med å la være. Vi fikk hjelp av et reklamebyrå, og laget en kampanje spesielt rette mot gutter i alderen 13-17 år. Og resultatet ble at vi lykkes med å øke andelen gutter til 25%.

Innlegg mobbing gutter
Flere gutter chattet: Andelen gutter på SnakkOmMobbing.no økte til 25% i 2020.

Færre henvendelser totalt

I 2020 hadde vi 5426 henvendelser, der vi besvarte 80%. Dette er betydelig færre henvendelser enn året før. Hva kommer det av? Er det fordi vi startet opp SnakkOmPsyken.no? Eller ble det færre henvendelser fordi vi målrettet markedsføringen mot gutter; en gruppe som i utgangspunktet ser ut til å ikke ville snakke om følelser? Og hva med Covid19? Hva slags innvirkning hadde pandemien? 

Skolene var stengt i tre måneder under pandemien. I disse månedene var det få som tok kontakt på SnakkOmMobbing.no. Det bekrefter jo det statistikken vår viser; det er i hovedsak skolen som er hovedarenaen for mobbing. I tillegg vet vi at mange elever hadde mer digital hjemmeundervisning, mange var i mindre kohorter på skolen, og på mange skoler var de voksne tettere på i friminutt og timer. Det hadde vært interessant det kunne blitt forsket på, om disse tiltakene også førte til mindre mobbing på de skolene som gjorde disse endringene?

Er det fremdeles behov for SnakkOmMobbing.no?

Hva er «nytten» med å ha en anonym chat om mobbing? Mørketallene er store, det blir vi stadig minnet om. Vi får daglig bekreftet av ungdom at de for første gang tør åpne seg og sette ord på hva de gjennomgår. Mange klarer ikke snakke med noen i sitt nærmiljø om det de blir utsatt for.

Hadde noen regnet sammen samfunnskostnadene av mobbing, og lagt regningen på bordet, ville innsatsen for å få stoppet mobbing økt betraktelig

Førsteamanuensis Klara Øverland på Læringsmiljøsenterets hjemmeside

Vi tror at en anonym chat-tjeneste med gode fagfolk kan være første skritt på veien til hjelp ut av en vanskelig situasjon. Når de for første gang kan finne ordene, beskrive situasjonen sin på tastaturet, og bli møtt med anerkjennelse og medmenneskelighet, kan de finne motet til å søke hjelp i sitt nærmiljø som neste skritt.  Det ser vi mange, mange eksempler på.

SnakkOmMobbing.no fikk testet seg i 2020, og det viste seg at chat-tjenesten bestod med glans. Tusenvis av ungdom som ellers ikke hadde fått satt ord på sin vanskelige situasjon, fikk også dette året åpnet seg hos oss, fikk anerkjennelse og livsmot, og klarte å finne veien videre, ut av det som føltes håpløst.

Alt om annerledesåret: Se SnakkOmMobbing sin fullstendige årsrapport for 2020.