Hvordan møte barn som opplever utenforskap og mobbing

Alt for mange barn og unge opplever mobbing og utenforskap. Dette får store konsekvenser for de som rammes. Basert på innsikt fra vår anonyme chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no, har vi utviklet et opplegg for voksne og barn for å forebygge og hjelpe.

SnakkOmMobbing-programmet for barn fra 9-13 år og foreldre, og inneholder filmer av situasjoner barn kan kjenne seg igjen i, mye elevrefleksjon og aktiviteter. Ressursen er gratis og lett å ta i bruk!

Formålet er å forebygge mobbing og utenforskap, gjøre barna bevisst på egne behov, holdninger og følelser, og skape gode vennskap i barnegruppen. Opplegget bygger på forskningsbasert kunnskap og innsikt fra ca 30 000 samtaler med barn og unge i vår chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no.