Undervisningsopplegg for ungdomsskoler

Blå Kors SnakkOmMobbing.no har utarbeidet et pedagogisk opplegg tilpasset ungdomsskolen. Innholdet omhandler mobbing og består av videosnutter, refleksjonsspørsmål, oppgaver, m.m.

Som lærer kan du selv velge hvor omfattende du ønsker å bruke materiellet, da det er fleksibelt i hvilken grad materiellet kan benyttes.

Undervisningsopplegget er ferdig utformet som Powerpoint-presentasjon og kan benyttes uten bearbeidelse. Opplegget er utviklet i samarbeid med Oddemarka skole i Kristiansand.

Oppdatert materiell blir publisert januar 2023.