Årsrapport SnakkOmMobbing 2022

Vi ser en økning av henvendelser fra de yngste på SnakkOmMobbing.no, og andelen elever på 7. trinn som opplever mobbing har økt årlig siden 2018. Nå er prosentandelen oppe i 10%!

Dette samsvarer med tallene fra SnakkOmMobbbing. no der vi fikk betydelig flere henvendelser fra denne aldersgruppa enn årene før, og ungdommene forteller oss i større grad om mobbing på mellomtrinnet.

I årsrapporten presenterer vi blant annet statistikk over henvendelser til SnakkOmMobbing.no, antall henvendelser, om en har du fortalt om det tidligere, geografisk oversikt, alder og kjønn, hvor foregår mobbingen, hva slags type mobbing, mobbingens varighet, konsekvenser mm.

«”Jeg er så sliten og lei. Orker ikke mer av livet…”.»

Les hele årsrapporten 2022 for Blå Kors SnakkOmMobbing.no