Våre chat-tjenester er livsviktige!

Det er ingen tvil om at ungdom fremdeles har behov for chat-tjenester for å snakke om vanskelige tanker og følelser. I 2022 fikk vi totalt 16.167 henvendelser til Blå Kors sine to anonyme chat-tjenester for ungdom, SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no.

Alderen på de som tar kontakt er hovedsaklig mellom 9-23 år. Vi ser en økning av henvendelser fra de yngste på SnakkOmMobbing.no. Hva kan årsaken til dette være?

I Elevundersøkelsen for 2022 kommer det frem at andelen elever på 7. trinn som opplever mobbing har økt årlig siden 2018. Nå er prosentandelen oppe i 10%! Dette samsvarer med tallene fra SnakkOmMobbbing.no der vi fikk betydelig flere henvendelser fra denne aldersgruppa enn årene før, og ungdommene forteller oss i større grad om mobbing på mellomtrinnet. På SnakkOmPsyken.no er det motsatt. Der er det flere henvendelser fra de eldre ungdommene, i alderen 19-23 år.

I Shot-undersøkelsen for 20221 kommer det frem at studentenes psykiske plager har økt de to siste årene, sammenlignet med årene før. Dermed ser vi en økt pågang fra denne aldersgruppen på SnakkOmPsyken.no. Her får de rask hjelp av kompetente fagfolk, og hjelpen er lett tilgjengelig.

Det har hendt at kritiske røster antyder faren for at vi forsterker problemene ved å legge til rette for chatting om disse temaene, men ut fra de tilbakemeldingene vi får fra ungdommene selv, gjør vi det motsatte. Vi har to særlig viktige oppgaver. Nummer en er å anerkjenne den unge, ved å lytte og hjelpe dem til å finne ordene for det de står i. Vi hjelper dem å rydde i kaotiske følelser, og lete etter egenkraften til å gå noen skritt videre i rett retning.

Nummer to er å normalisere vanskelige tanker og følelser slik at de skal forstå at man ikke er alene i strevet. Det er mange flere som opplever det samme, og det er vondt, men ganske vanlig. Ved å sette ord på det blir det mindre farlig, og situasjonen kan kjennes lettere etter chat-samtalen. Problemene som kjentes så tunge at den unge nesten ikke orket tanken på å leve, ble plutselig lettere å bære, og hun fikk håp om lysere tider.

«Dere redder liv hver eneste dag. Hadde jeg vært rik, hadde dere fått pengene til å få mer ressurser og det dere hadde trengt. Dere hjelper så mange, som meg – som ikke føler jeg har et sted jeg hører til. Takk til personen som reddet livet mitt i kveld! Dere er gull verd.»

En interessant tendens vi ser i begge chat-tjenestene, er at ungdommene viser større tillit til skoleansatte. Flere forteller at de har snakket med en lærer om problemene sine. Vi vet at skolene har jobbet med læringsmiljø og livsmestring de siste årene. Er dette et positivt signal om at tilliten bygges opp, og de skoleansatte er lettere tilgjengelig for de unge? Samtidig må man ta på alvor at mange av de som søker hjelp, ikke føler at det hjalp, til tross for at de følte seg møtt og hørt. Her har vi fremdeles en viktig vei å gå. Hvordan kan skolene fatte og gjennomføre tiltak som fører til konkret bedring for den som strever?

Men vi er bekymret for at vi stadig ser en økning i antall selvmordssamtaler. Samtaler som handler om selvmordstanker er blitt hyppigere de siste årene, og ekstra bekymret blir vi når vi ser at samtaler som handler om konkrete selvmordsplaner også har økt betraktelig i begge chat-tjenestene. Vi har utarbeidet en digital veileder for samtaler om selvmord på chat sammen med RVTS Sør. Den skal hjelpe oss og andre chat-tjenester til å avdekke faren i slike situasjoner, og hjelpe oss å møte den unge på en god måte. Vi tror det er viktig å møte denne tematikken direkte, spørrende og å være åpen for at vi kan hjelpe rett inn i en krise. Flere ganger hver måned ringer vi akutt-tjenester i slike situasjoner, alltid med samtykke og informasjon fra den som trenger hjelp.

Det er livsviktig med chat-tjenester som blir betjent av dyktige, kompetente fagpersoner. Mange ungdom vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp. Da er vi der, kun noen tastetrykk unna.