Våre chat-tjenester er livsviktige!

Jente som chatter på mobilen

Det er ingen tvil om at ungdom fremdeles har behov for chat-tjenester for å snakke om vanskelige tanker og følelser. I 2022 fikk vi totalt 16.167 henvendelser til Blå Kors sine to anonyme chat-tjenester for ungdom, SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no. Alderen på de som tar kontakt er hovedsaklig mellom 9-23 år. Vi ser en økning av … Les mer

Kategorier Fag

Årsrapport SnakkOmMobbing 2022

Chat-vert på jobb

Vi ser en økning av henvendelser fra de yngste på SnakkOmMobbing.no, og andelen elever på 7. trinn som opplever mobbing har økt årlig siden 2018. Nå er prosentandelen oppe i 10%! Dette samsvarer med tallene fra SnakkOmMobbbing. no der vi fikk betydelig flere henvendelser fra denne aldersgruppa enn årene før, og ungdommene forteller oss i … Les mer

Kategorier Fag

Undervisningsopplegg for ungdomsskoler

Undervisningsopplegg om mobbing

Blå Kors SnakkOmMobbing.no har utarbeidet et pedagogiske opplegg tilpasset ungdomsskolen. Innholdet omhandler mobbing og består av videosnutter, refleksjonsspørsmål, oppgaver, m.m. Som lærer kan du selv velge hvor omfattende du ønsker å bruke materiellet, da det er fleksibelt i hvilken grad materiellet kan benyttes. Undervisningsoppleggene er ferdig utformet som Powerpoint-presentasjon med støtteark, og kan benyttes uten … Les mer

Kategorier Fag

Hvordan møte barn som opplever utenforskap og mobbing

SnakkOmMobbing-programmet

Alt for mange barn og unge opplever mobbing og utenforskap. Dette får store konsekvenser for de som rammes. Basert på innsikt fra vår anonyme chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no, har vi utviklet et opplegg for voksne og barn for å forebygge og hjelpe. SnakkOmMobbing-programmet for barn fra 9-13 år og foreldre, og inneholder filmer av situasjoner barn kan … Les mer

Kategorier Fag

Årsrapport SnakkOmMobbing 2021

Ensom gutt

Vi i SnakkOmMobbing.no er bekymret for om ordet «mobbing» er blitt tabubelagt – er det på vei ut av det norske språket? Vi må ta på alvor hvert enkelt barns opplevelse av utenforskap og mobbing. Men vi må også fortelle barn og unge hva som er mobbing, hvordan det ser ut, slik at de vet … Les mer

Kategorier Fag

De unges stemme

Foredrag om mobbing for skoler og foreldre

Blå Kors Chat-senter har et digitalt foredrag for lærere og foreldre som gir innsikt i hva ungdommen forteller oss gjennom tusenvis av chat-samtaler hvert år. Vi tenker at både skoler og foreldre kan ha stort utbytte dette foredraget. Det er vanskelig å se for seg at sitt eget barn kan være med og mobbe andre, … Les mer

Kategorier Fag

Årsrapport SnakkOmMobbing 2020

Ungdom med mobil

«Jeg trodde det ble bedre med hjemmeskole, men det ble verre». Året 2020 ble et annerledes år, også for SnakkOmMobbing. Her finner du vår årsrapport for 2020, som går i dybden på chat-tjenestens drift i fjor. Se fullstendig Årsrapport for 2020 i PDF.

Kategorier Fag

Årsrapport SnakkOmMobbing 2019

Mobbing jente leser

I løpet av 2019 hadde Blå Kors’ chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no 7.500 henvendelser fra barn og unge over hele landet. Årsrapporten for 2019 er nå klar og viser to alarmerende trender – 1) økning av mobbing hjemme og 2) flere våger å si i fra til en voksen om mobbing, men halvparten får likevel ikke hjelp.

Kategorier Fag