Fagstoff og ressurser

Når vi chatter med tusenvis av ungdom hvert år er vi opptatt av å la deres stemme bli hørt. Selv om alle våre chat-samtaler er anonyme, driver vi både forskning og fagutvikling på temaene som dukker opp.

Våre chat-tjenester er livsviktige!

Det er ingen tvil om at ungdom fremdeles har behov for chat-tjenester for å snakke om vanskelige tanker og følelser. I 2022 fikk vi totalt 16.167 henvendelser til Blå Kors sine to anonyme chat-tjen…

SnakkOmMobbing.no på sosiale medier

Digital synlighet mot målgruppen vår er viktig for oss. Derfor er vi tilstede både på TikTok, Snapchat, og andre sosiale plattformer. Se hvilket innhold ungdom ser fra oss i SoMe.…

Årsrapport SnakkOmMobbing 2022

Vi ser en økning av henvendelser fra de yngste på SnakkOmMobbing.no, og andelen elever på 7. trinn som opplever mobbing har økt årlig siden 2018. Nå er prosentandelen oppe i 10%! Dette samsvarer…

Undervisningsopplegg for ungdomsskoler

Blå Kors SnakkOmMobbing.no har utarbeidet et pedagogiske opplegg tilpasset ungdomsskolen. Innholdet omhandler mobbing og består av videosnutter, refleksjonsspørsmål, oppgaver, m.m. Som lærer kan …

Årsrapport SnakkOmMobbing 2021

Vi i SnakkOmMobbing.no er bekymret for om ordet «mobbing» er blitt tabubelagt – er det på vei ut av det norske språket? Vi må ta på alvor hvert enkelt barns opplevelse av utenforskap og mobbin…

De unges stemme

Blå Kors Chat-senter har et digitalt foredrag for lærere og foreldre som gir innsikt i hva ungdommen forteller oss gjennom tusenvis av chat-samtaler hvert år. Vi tenker at både skoler og foreldre …

Årsrapport SnakkOmMobbing 2020

«Jeg trodde det ble bedre med hjemmeskole, men det ble verre». Året 2020 ble et annerledes år, også for SnakkOmMobbing. Her finner du vår årsrapport for 2020, som går i dybden på chat-tjenest…

Årsrapport SnakkOmMobbing 2019

I løpet av 2019 hadde Blå Kors’ chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no 7.500 henvendelser fra barn og unge over hele landet. Årsrapporten for 2019 er nå klar og viser to alarmerende trender – 1) økning …