Hva virker i kampen mot mobbing, og hva er konsekvensene om vi ikke lykkes?

SnakkOmMobbing-konferansen 2022 avholdes 13. oktober 2022 på Radisson Blu Caledonien hotell i Kristiansand.

Pris: 1050,- inkl lunsj

Konferansen drøfter virkemidler og forskning omkring temaet, og belyser de alvorlige konsekvensene som mobbing ofte kan føre til.

Blå Kors SnakkOmMobbing.no deler erfaringer basert på tusenvis av samtaler med barn og unge. I tillegg deles historier fra Blå Kors om det sårbare ved å ha egne barn som blir mobbet, og det å havne i rusmiddelavhengighet etter å ha opplevd mobbing selv.

Program

08:00 Registrering
09:00 Åpning. Bl.a med en representant fra vårt ungdomsråd.
09:20 Frode Restad: Sosiale perspektiver. Elevsyn, elevmedvirkning, og skolens kjernevirksomhet.
09:50 Maria Arredondo & Torstein Sødal: Musikkinnslag
10:00 Pause
10:15 Historie fra Blå Kors barnas stasjon
10:25 Benedicte Frøystad Jonassen: Når sårbare foreldre møter mobbing. Konsekvensene av mobbing.
11:00 Ingrid Lund: Dialogens kraft i forebyggende arbeid mot mobbing.
12:00 Lunsj
13:00 Blå Kors steg for steg: Konsekvenser etter mobbing: Rusmiddelavhengighet.
13:10 Maria Arredondo & Torstein Sødal: Musikkinnslag
13:15 Selma T. Lyng: Gruppedynamikker i mobbing – nye perspektiver på årsaker, håndtering og forebygging.
14:15 Pause
14:45 Frode Restad: Perspektiver og strategier i endring.
15:15 Oppsummering og avslutning

Presentasjon av deltakere

Ingrid Lund

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag
ved Universitetet i Agder på institutt for pedagogikk og er professor II på Dronning Mauds
Høgskole. Hun har jobbet i skole og barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i
forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer.

Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet
flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og
høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere
bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse.

Selma Lyng

Selma Therese Lyng er seniorforsker og har en PhD-grad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Lyng har vært ansatt ved Arbeidsforskningsinstituttet siden 2003. Hun har bred erfaring fra ulike typer forsknings-, evaluerings- og utviklingsdesign, og har særlig kompetanse på kvalitative metoder. Hennes kjerneområder er arbeid-familie-tilpasninger og skoleforskning, med vekt på skolemiljø, mobbing og krenkelser og tverrprofesjonelt samarbeid i skolen. Lyng leder evalueringen av ny modell for kompetanseutvikling i skolen (2020-2025).

Frode Restad

Frode Restad er pedagog med doktorgrad i barn og unges kompetanseutvikling fra Høgskolen Innlandet. Han jobber som skoleforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, og forsker blant annet på tema som sosial og faglig læring, fellesskapende praksis og mobbing og utenforskap i skolen. Restad har bred erfaring med skole- og læringsmiljøarbeid og er tidligere sekretariatsleder for regjeringens Partnerskap mot mobbing.

Benedicte Frøystad Jonassen

Benedicte Frøystad Jonassen er fagansvarlig ved Blå Kors Chat-senter som har chat-tjenestene Blå Kors SnakkOmMobbing.no og Blå Kors SnakkOmPsyken.no. Gjennom over 50.000 anonyme chat-samtaler med ungdom over flere år er Blå Kors tett på ungdom og har god innsikt i hvilke konsekvenser mobbing har, og hvilke behov ungdom har for å bli tatt på alvor, bli sett og hørt.

Maria Arredondo og Torstein Sødal

Det er allerede gått 15 år siden Maria Arredondo slo igjennom som artist og over natten ble en av landets ledende sangere. Maria Arredondo har mange hits på samvittigheten. I tillegg er hun kritikerrost for sin hovedrolle i «Sound of music» i Oslo og utallige opptredener i inn og utland.

I den senere tid har hun samarbeidet mye med sin ferske ektemann, tenoren og artisten Torstein Sødal. Sødal samarbeidet i mange år med Hanne Krogh på hennes julekonserter, før han ble en del av julekvartetten «Stille natt, hellige natt». En 2 plass i Melodi Grand Prix og 3 plateutgivelser senere regnes han som en av landets absolutt beste mannlige sangere.