Spørsmål og svar

Når vi chatter med tusenvis av ungdom hvert år er vi opptatt av å la deres stemme bli hørt. Selv om alle våre chat-samtaler er anonyme, driver vi både forskning og fagutvikling på temaene som dukker opp.

Hva er mobbing?

Det finnes flere definisjoner på mobbing og vi har valgt ut to av dem fordi vi mener at de to utfyller hverandre. Den første definisjonen er observerbar og målbar:

«En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.»

(Olweus, 1997)

I den andre definisjonen er barnets opplevelse i sentrum. Barn og unge skal selv definere om det er en negativ handling:

«Mobbing av barn og unge er handlinger fra voksne og eller barn og unge som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull deltaker i felleskapet og muligheten til medvirkning.»

(Lund, Helgeland, Kovac, Nome, Cameron & Godtfredsen, 2015)

Det finnes ulike former for mobbing og det deles ofte inn i fire typer:

 1. Fysisk mobbing viser seg gjennom fysiske handlinger som spark, slag, dytting og å få ødelagt egne gjenstander.
 2. Verbal mobbing er direkte og sårende kommentarer eller trusler rettet mot en eller flere bestemte personer.
 3. Psykisk mobbing skjer når en person blir avvist eller utestengt ved for eksempel ryktespredning, baksnakking, blikking, eller ironi.
 4. Nettmobbing er når mobbingen foregår digitalt.

Videre kan disse fire typene for mobbing deles inn i to hovedkategorier; direkte mobbing og indirekte mobbing. Den direkte mobbingen kan observeres som slag, dytting, osv. Indirekte mobbing foregår ofte i det skjulte og kan være vanskeligere å oppdage. Vi ser ofte at barn og unge opplever en kombinasjon av de ulike formene for mobbing.

Hva er 100% anonym?

Du er helt anonym når du bruker vår chat-tjeneste, hvis du ikke selv forteller hvem du er.

Det betyr at fagpersonene i SnakkOmMobbing.no ikke vet mer om deg enn det du velger å fortelle. Når du for eksempel sier hvor gammel du er, kjønn eller fylke du bor i er du likevel anonym. Det er fordi det er så mange som er på samme alder med samme kjønn. Meldinger mellom deg og fagpersonen fra SnakkOmMobbing.no sendes kryptert. Dette gjør at det er umulig for andre å overvåke det du skriver.

SnakkOmMobbing.no lagrer ikke IP-adresser eller annen informasjon som kan identifisere deg.

Hva kan man snakke om?

Vi er her for å hjelpe deg – uansett hva du har i bagasjen.

De fleste som kontakter oss har til felles at de har det vanskelig, noen ganger uten å vite hvorfor.

Noen vanlige tema er:

 • tenker mye på noe det er vanskelig å snakke om
 • opplever utestenging eller får kommentarer
 • sliter med selvbilde, angst, søvn eller tristhet
 • har det fortsatt vanskelig selv om mobbingen har stoppet
 • mobber eller plager andre
 • har det vanskelig på skolen, på fritiden eller hjemme
 • lurer på hva mobbing er, eller har spørsmål om mobbing

Det krever mot å ta kontakt. Men det er utrolig viktig at du ikke bærer på vonde ting helt alene. Alle mennesker har behov for å bli hørt og trodd. Hos SnakkOmMobbing.no er du trygg og helt anonym.

Verdt å gi det en sjanse?

Hvem bruker chat-tjenesten?

Chatten er for alle unge som er berørt av mobbing.

De aller fleste blir dessverre berørt av mobbing.

Utestenging eller annen mobbing kan faktisk foregå allerede i barnehagen, og blant eldre på gamlehjemmet!

Det er vanlig at man kan bli berørt av mobbing på flere måter. For eksempel at man både utsettes for mobbing i noen situasjoner, og utsetter andre for mobbing i andre.

Det kan også være vondt å oppleve at noen i familien blir mobbet. For dem som tidligere har vært berørt av mobbing, kan det være vanskelig i lang tid etterpå.

Både gutter og jenter chatter på SnakkOmMobbing.no. De er oftest mellom 12 og 17 år, men noen er litt yngre eller litt eldre. De er helt vanlige mennesker. Som tusenvis av andre i Norge, er de berørt av mobbing.

Mine personopplysninger

Personopplysninger er informasjon som gjør at andre kan finne ut hvem du er, for eksempel ditt:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Bilde

Hvis du gir oss personopplysninger har vi som helsepersonell plikter ved alvorlig bekymring. Det betyr at vi har en plikt til å forsøke å hindre at du eller andre blir skadet. Det kan for eksempel gjelde dersom vi tror et barn utsettes for omsorgssvikt eller mishandling av voksne. Norsk lov gir oss en varslingsplikt i sånne tilfeller, men bare når vi vet hvem vi snakker med (se personopplysninger).

Normalt sletter vi samtaler med slike opplysninger innen en 72 timer. Men i noen spesielle tilfeller lagres samtalene lenger. Det er fordi vi kan bli bedt om å utlevere samtalen i forbindelse med etterforskning. I disse tilfellene slettes samtalen så snart den utlevert.

Les mer om personopplysninger og personvern på datatilsynet.no og dubestemmer.no.

Lagring av chat-samtaler

Vår mål er at alle som tar kontakt får god hjelp av oss. Vi lagrer samtaler for å lære av dem, og bli stadig bedre til å hjelpe. Vi lagrer bare samtaler som ikke spores tilbake til noen.

Vi vet at anonymitet er kjempeviktig for de som tar kontakt med oss. Derfor har vi gjort det helt umulig å finne ut hvem vi chatter med. Vi får eksempelvis ikke tilgang til IP-adresse, og vet heller ikke noe annet om de som har tatt kontakt. Men noen velger selv å skrive navn, adresse, eller andre personopplysninger i samtalene, slik at de ikke lenger er anonyme. Da sletter vi samtalen så fort som mulig, og har egne rutiner for dette.

Chat-samtalene lagres trygt hos leverandøren av chat-programmet. Vi følger opp leverandøren jevnlig, for å være sikker på at de er nøye på sikkerheten.

Noen samtaler brukes til forskning, men bare hvis det er umulig å vite hvem vi chattet med. Les mer i feltet «Forskning om mobbing».

Forskning om mobbing

Vi vil at flere skal forstå hvor vondt det er å bli mobbet.

Tusenvis av barn og unge chatter på SnakkOmMobbing.no hvert år. Til sammen forteller de om mange ting, som politikere og andre som bestemmer i Norge burde. Vi vil at de skal vite enda mer, for eksempel om hvor mobbing foregår, om det ofte er vanskelig å få hjelp, og at det er veldig vondt å oppleve mobbing. Og når man ser på mange tusen samtaler samlet, får man mange gode svar som kan hjelpe andre som blir utsatt for mobbing i fremtiden.

Derfor har vi spurt om noen veldig proffe forskere kan hjelpe oss med å fortelle både politikere og andre som bestemmer, om det som mange barn og unge er opptatt av i forhold til mobbing.

Hva er «forskning»?

Helt enkelt forklart er forskning en veldig grundig undersøkelse, for eksempel av et tema som mobbing. En person som driver med forskning kalles for en forsker.

Er det helt trygt å chatte?

Vi vet at trygghet er viktig for de som chatter! Det er veldig strenge regler for forskning, og for at samtalene skal kunne brukes til forskning må det være helt umulig å finne ut hvem som har tatt chat-samtalen. Så hvis du for eksempel har sagt hva du heter eller hvor du bor, blir samtalen ikke tatt med i forskningsprosjektet. Dersom du har oppgitt slike personopplysninger vil samtalen uansett slettes så fort som mulig.

Har du spørsmål om forskning eller noe annet? Send oss en e-post.